Kiili Kunstide Kool palub vanematel alati puudumistest teatada Kiili Kunstide Kool STUUDIUMI keskkonna vahendusel.

Puudumistes saate teada anda õpilase üldvaates oleva kalendri abil.

Puudumiste ette teatamise piltjuhend   

NB! Kuna Kiili Kunstide Koolis on tasuline õpe, siis soovitame lapsevanemal puudutud tunnid ka põhjendada. Põhjenduseta jäänud puudumised loetakse poolaasta lõpus põhjuseta puudumisteks. Õpetajatel põhjendamisõigust ei ole. Puudumisi saab põhjendada kuni 40 päeva.

- Kui õpilane on puudunud tunnist, ei ole õpetajal kohustust tundi järele teha.
- Kui õpetaja ei saa tundi läbi viia, leitakse ühiselt uus sobiv aeg järeltunni toimumiseks või organiseerib õpetaja endale selleks ajaks asendusõpetaja. Õpetaja haiguslehe ajal toimunud tundide järeltegemise kohustust  õpetajal ei ole. Kool organiseerib haiguslehel oleva õpetaja asendusõpetaja esimesel võimalusel.
- Kui õpetaja konkursantidega esindab kooli mõnel konkursil, siis ei ole tal kohustust ära jäänud tunde järele teha.

 

SOLFEDŽO JA MUUSIKAAJALOO TUNNIPLAANID 

Grupitundide tunniplaan hakkab kehtima 11. septembrist. Individuaaltunnid algavad 2. septembrist! 

 

 

õp Eleri-Kristel Kuimet   (solfedžo: eelklass, I-IV klass)

õp Karin Tuul    (muusikalugu V-VII klass)

õp Markus Lattikas  (solfedžo V-VII klass; rütmimuusikaosakonna teooria ja rütmimuusika ajalugu) 

 

KUNSTIOSAKONNA TUNNIPLAANID 

Grupitundide tunniplaan hakkab kehtima 11. septembrist. Individuaaltunnid algavad 2. septembrist! 

 

õp Salome Laev  (kuntitunnid eelõpe ja kunstiajalugu) 
õp Kaire Lehtsaar   (kunstitunnid põhiõppe)
õp Katrin Koskaru  (kunstitunnid eelõpe ja põhiõppe)

 

ÕPETAJATE KLASSIDE JAOTUS

Plaan hakkab kehtima alates 01.09.2023

 

Klasside jaotus  

 

MUUSIKALISE ETTEVALMISTUSE TUNNIPLAAN

Tunniplaan hakkab kehtima alates 05.09.2023

NB! Riiklikel koolivaheaegadel beebikooli ja muusikalise ettevalmistuse tunde ei toimu.

 

Muusikaosakonna ettevalmistusklassi tunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti Kiili Lasteaia saalis.

Grupp "Piano" - teisipäeviti ja neljapäeviti kell 16:10-16:45

Grupp "Forte" -  teisipäeviti ja neljapäeviti kell 15:20-15:55

Grupp "Presto" - teisipäeviti ja neljapäeviti kell 11:55-12:30