Vastuvõtukatsed 2024/2025 õppeaastal Kiili Kunstide Kooli muusikaosakonnas õppima astuda soovivatele lastele toimuvad Kiili rahvamajas esmaspäeval, 27. mail. 

Infotund õppeprogrammide kohta ja pillide tutvustus toimub rahvamajas reedel, 24. mail kell 18:00

 

Vastuvõtukatseid rakendatakse õpilastele, kes soovivad astuda muusikaosakonna põhiõppesse. Katsetel ootab sõbralik komisjon sisseastujatelt järgmiste ülesannete täitmist:

1. Laps esitab peast ühe enda valitud laulu;

2. Kuulamise test - laps laulab järgi õpetaja poolt klaveri peal mängitud kergeid meloodiaid;

3. Rütmi test - laps koputab või plaksutab järgi õpetaja poolt ette koputatud rütmi;

4. Kõlavate helide määramine - õpetaja mängib klaveril akordi, laps püüab määrata, kas kõlab üks, kaks või kolm nooti korraga;

 

Täpsemalt oli võimalik ülesannetest aimu saada infotunnis, kus muuhulgas tutvustati sisseastumiskatseid ning oli võimalik tutvuda Kiili Kunstide Koolis õpetatavate pillidega.